Welkom op de website van Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers

Over Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society.

Ze heeft een achtergrond in Finance. Ze studeerde Financiele Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte van 1994 tot 2001 bij Rabobank International, allereerst als Management Trainee, en in haar laatste functie Vice-President Project Finance. Hier hield ze zich met name bezig met gestructureerde financieringen zoals operationele en cross-border leases en internationale projectfinancieringen. In 2001 is ze terug gegaan naar de Erasmus Universiteit als universitair (hoofd-)docent en doceerde daar het vak Financiele Markten en Toezicht in de Master Financieel Recht. Daarnaast schreef ze een proefschrift over operationele leases: een off-balance financieringsvorm waardoor vreemd vermogen onzichtbaar op de balans van ondernemingen staat en waardoor beleggers en andere buitenstaanders de financiele gezondheid van een onderneming niet altijd goed kunnen inschatten. Ze is in 2007 gepromoveerd.

Vanaf 2007 heeft haar onderwijs en onderzoek zich gericht op Corporate Governance. Tot die tijd werd dit vakgebied gedomineerd door ondernemingsrechtjuristen, met een focus op wet- en regelgeving. Het onderwerp is echter multi-disciplinair van aard, en de economisch/financiele kant, is minstens zo belangrijk. Mijntje richt zich dan ook op de vraag: wanneer voegt goede corporate governance waarde toe aan de onderneming.

In 2019 is ze daarom gestart met de Bachelor Psychology aan de Open Universiteit en in 2021 heeft ze de Bachelor afgerond. In 2021 is ze gestart met de Master Arbeids- en Organisatiepsychologie en deze wordt in 2022 afgerond met een onderzoek waarbij beide vakgebieden (corporate governance en psychologie) worden gecombineerd.

Van 2010 tot 2013 was zij hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit, waarna zij in 2013 de overstap maakte naar Tilburg University/ TIAS.
Haar twee oraties hadden de volgende titels:
2011 (Nyenrode): Mores Leren. Soft Controls in Corporate Governance
2014 (TIAS): Bouwstenen voor High Performing Boards
Haar onderzoek richt zich met name op de belangrijke voorwaarden die nodig zijn om boards effectief te kunnen laten opereren, onderwerpen zoals onafhankelijkheid, diversiteit, transparantie en integriteit spelen hierbij een belangrijke rol.

Ze is de Academic Director van het TIAS Commissarissen en Toezichthouders Programma en van het TIAS Women Corporate Directors Program:The Next Generation.

Zij is hoofdredacteur van het Jaarboek Corporate Governance (www.jaarboekcorporategovernance.nl), auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen.

Ze is zelf commissaris of toezichthouder bij:
Sinds 2015: Lid RvC NRC Media
Sinds 2017: Lid RvT Diergaarde Blijdorp
Sinds 2017: Lid RvT Erasmus MC
2011 - 2021 lid RvC Achmea
2009 - 2017 lid RvC ASN Beleggingsinstellingen en RvT ASN Groenfonds
2011 - 2018: lid Bestuur Betaalvereniging Nederland
2013 - 2021 lid RvT KNGF Geleidehonden (voorzitter 2017-2018)
2014 - 2020 Lid Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen

2018 - 2019 lid Visitatiecommissie Kwaliteit van de Rechtspraak (i.o.v. Raad voor de Rechtspraak)


Eerdere nevenfuncties:
2012-2014: Lid Commissie Publiek Belang EY
2014 en 2018: Voorzitter Visitatiecommissie rijkscultuurfondsen (i.o.v. Minister OCW)
2013: Voorzitter commissie aanpassing Code Cultuur